ÜYƏLİK MÜQAVİLƏSİ

1.TƏRƏFLƏR

1.1. Bostanlı Mahallesi 6347. Sok. No:16/A 35560 Karşıyaka/İzmir ünvanında yerləşən AKADEMİ DİSLEKSİ ÖZEL EĞİTİM ARAÇ GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ ilə (onlayn və ya yüzyüze) Azərbaycan Prep Tətbiq Edən Təlimatına iştirak edəcək İxtisaslaşmış Tətbiq Edən Adresi:...................................................................................................................

Email Adresi:......................................................... Ad/Soyadı: ................................ İdentifikasiya nömrəsi:...................................................................... arasında imzalanmışdır.

2.TANIMLAMALAR və TANIMLAR

Bu Müqavilədə
2.1. Azərbaycan Prep Təlimatına (onlayn və ya yüzyüze) qatılacaq şəxslər "İxtisaslaşmış Tətbiq Edən" olaraq tanımlanır.
2.2. AKADEMİ DİSLEKSİ ÖZEL EĞİTİM ARAÇ GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ "Akademi Disleksi" kimi tanımlanır.
2.3. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən və Akademi Disleksi birlikdə "Tərəflər" kimi tanımlanır.
2.4. Müqavilənin mövzusu olan içəriyi Azərbaycan Prep (Pass Reading Enhancement Program) olan təlimat bundan sonra "Azərbaycan Prep Tətbiq Edən Təlimatı" (onlayn və ya yüzyüze) adlanacaq.
2.5. Qurum Sahibi; Təhsil, tədris, məsləhət və terapi sahələrində xidmət göstərən şirkət təmsilçisi, sahibi şəxs və şəxsləri ifadə edir.
2.6. www.prepazerbaijan.com: Azərbaycan Prep Tətbiq Edən Təlimatı (onlayn və ya yüzyüze) və Azərbaycan Prep Çantası'nı almaq üçün qurulan və Azərbaycan Prep ilə bağlı digər məlumatların yerləşdiyi internet saytını ifadə edir.
2.7. Lisenziya Sahibi: Akademi Disleksi tərəfindən verilən Azərbaycan Prep Tətbiq Edən Təlimatı'nı (onlayn və ya yüzyüze) alan İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə verilən istifadə haqqını ifadə edir.
2.8. Azərbaycan Prep Çantası: Akademi Disleksi tərəfindən Azərbaycan Prep Tətbiq Edənə verilən 3 kitab və takımı ifadə edir.
2.9. Azərbaycan Prep İxtisaslaşmış Tətbiq Edən Sertifikatı və Nömrəsi: Akademi Disleksi tərəfindən Azərbaycan Prep Tətbiq Edən Təlimatının (onlayn və ya yüzyüze) nəticəsində İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə verilən sertifikatı və sertifikada olan nömrəni ifadə edir.
2.10. Azərbaycan Prep İxtisaslaşmış Tətbiq Edən Portalı: www.prepazerbaijan.com ünvanında yer alan İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə aid məlumatların, rəylərin yer aldığı bölməni ifadə edir.

3.SÖZLƏŞMƏNİN MÖVZUSU

3.1. Bu Sözleşmənin mövzusu, Akademi Disleksi tərəfindən müəyyən edilmiş Azərbaycan Prep Tətbiq Edən Təlimatının (onlayn və ya yüzyüze) şəkli və şərtləri ilə tərəflərin bu xidmətə aid haqlarının və öhdəliklərinin müəyyən edilməsidir.

page1image50995744

1/6

4.Azərbaycan PREP'İN TANIMI, YAPIŞI VƏ ƏMƏLİYYAT SAHƏSİ

4.1. Azərbaycan Prep, birinci məktəb yaş dərəcəsində olan oxuma və yazmada problemlər yaşayan uşaqlar üçün bir tedavi edici oxuma anlama proqramıdır.
4.2. Azərbaycan Prep, doğrudan kelime oxuma bacarıqlarının tədrisindən imtina edərək, oxumanın altında yatan məlumat emalı strategiyalarını inkişaf etdirir. Proqram, uşaqlar üçün tamamının kəsirlərə nisbətən daha yaxşı bir öyrənmə forması olduğu fikrindən yola çıxaraq hazırlanmışdır. 4.3. Azərbaycan Prep, diqqət və planlama proqramın ən əsas vəzifələridir. Xüsusilə diqqət hər bir tapşırığı yerinə yetirmək üçün istifadə olunarkən, planlama bacarıqləri uşaqların hər bir tapşırıq zamanı və sonra- sında strategiyalarını və həll yollarını müzakirəyə təşviq edərək inkişaf edir. 4.4. Azərbaycan Prep, düzəlişçi bir oxuma proqramıdır. Bu səbəbdən, uşaqlar cari yaş və ya siniflər nəzərə alınmadan öz oxuma səviyyələri ilə proqrama başlaya bilərlər.

4.5. Azərbaycan Prep, uşağın ehtiyaclarına uyğun olan 8 tapşırıqdan ibarətdir. Bütün tapşırıqlar global bir təhsilə əsaslanır və bəzi tapşırıqlarda müfredat əsasında əlavə məzmunlar da yer alır. 4.6. Azərbaycan Prep, global komponentdən, eyni anda və ya ardıcıl strategiyaların tətbiqini tələb edən, oxuma tələb etməyən tapşırıqlardan ibarətdir. Bu tapşırıqlar həmçinin uşaqlara strategiyaları öz yolları ilə özümsemə imkanı da verir. Tapşırıqlar tanış məzmunlarla başlayır, beləliklə strategiya öyrənməsi daha asan olur. Tapşırıqlar dərəcədən dərəcəyə artır.

4.7. Azərbaycan Prep, müfredata uyğun əlavə məzmunlar da global komponentlə eyni xüsusiyyətlərə malikdir və oxuma və yazmağı eyni anda inkişaf etdirir.
4.8. Azərbaycan Prep, tapşırıqlar üç çətinlik səviyyəsindən ibarətdir. Bu, uşaqlara strategi inkişaf etdirmə imkanı verərkən hazırda bəzi strategiyalara sahib olan uşaqların uyğun səviyyədən başlamağa imkan verir.

5.AKADEMİ DİSLEKSİ'NİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

5.1. Akademi Disleksi, Azərbaycan Prep'in Azərbaycan'da tələfif hüquqlarının tək sahibidir. Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatı (onlayn və ya yüzyüze) və Çantası, Akademi Disleksi xaricində hər hansı bir təşkilat tərəfindən verilə bilməz və yayımlanamaz.
5.2. Akademi Disleksi, İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə (Uzman Uygulayıcı) verecəyi Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatının (onlayn və ya yüzyüze) yerini, tarixini və saatini, kime verecəyini, təlimatın məzmununu, təlimatın qaydalarını necə olacağını, təlimatın davam müddətini, veriləcək Azərbaycan Prep Çantasının məzmununu, sayını və sertifikaya aid şərtləri təyin etmək və dəyişdirmə hüququna malikdir.

5.3. Akademi Disleksi, Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatını (onlayn və ya yüzyüze) verecəyi şəxslərdən Ad, Soyad, Azərbaycaniyə Respublikası şəxsiyyət vəsiqəsinin Nömrəsi, Açıq Ünvan, Lisans Diplomu və ya Müvəqqəti Bitirilmə Sənəti, Tələbə sənəti, İşlədiyi Qurumun Adını, Ünvanını kimi şəxsi məlumatları tələb edə bilər. Bu məlumatlardan hər hansı birinin yanlış olmasından dolayı Akademi Disleksi, İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə (Uzman Uygulayıcı) aid sertifikatı və lisenziya yetkisini ləğv etmə və rəsmi internet saytında elan etmə hüququna malikdir. 5.4. Akademi Disleksi'nin bu Müqavilə çərçivəsindəki məsuliyyəti, verilən təlimatı (onlayn və ya yüzyüze) təşkil etmək, izləmək, verilən təlimatdan (onlayn və ya yüzyüze) sonra İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə (Uzman Uygulayıcı) Azərbaycan Prep ilə məsləhət xidməti vermək və 4. maddədə təyin edilmiş Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatının (onlayn və ya yüzyüze) xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bu təlimatı düzgün şəkildə verilməklə məhdudlaşır.

5.5. Akademi Disleksi, Azərbaycan Prep İxtisaslaşmış Tətbiq Edən Portalı'ndakı məzmunların filtrlənməsi məsələsində diqqət və ehtimam öhdəliklərinə hörmət edəcəyini bildirir. Ancaq hər

2/6

hansı bir səbəbdən İxtisaslaşmış Tətbiq Edən (Uzman Uygulayıcı) haqqında pis məzmunların yer alması halında hüquqi məsuliyyəti yoxdur.
5.6. Akademi Disleksi, tərəfdaşlığa əsasən Azərbaycan Prep İxtisaslaşmış Tətbiq Edən Portalı'ndakı məlumatların məzmununu, görünüşünü, saytdakı mövqeyini dəyişə və ya yayından qaldıra bilər, hansı ki, buna heç bir əsas göstərmədən tək tərəfli şəkildə edə bilər.

6.İXTİSASLAŞMIŞ TƏTBIQ EDƏNİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

6.1. İxtisaslaşmış Tətbiq Edənin, Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatını (onlayn və ya yüzyüze) ala biləməsi üçün, Psixoipq, Defektoloq, Pedaqoq, Məktəbəqədər terbiyəçi, Xüsusi təhsil- defektologiya, İbtidai sinif müəllimi ünvanına malik olmalıdır.
6.2. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən olmaq üçün, Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatı'nda (Onlayn və ya yüzyüze) iştirak etmiş olmaq və lisenziya nömrəsinə sahib olmaq şərtdir.

6.3. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Akademi Disleksi tərəfindən verilən Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatından (onlayn və ya yüzyüze) sonra veriləcək sertifikayla İxtisaslaşmış Tətbiq Edən unvanına, tətbiq edən seri nömrəsinə, Azərbaycan Prep Çantasına və təhsil lisenziyasına sahib olur. 6.4. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatını (onlayn və ya yüzyüze) aldıqdan sonra Azərbaycan Prep'in rəsmi internet saytı olan www.prepazerbaijan.com ünvanında yer alan Azərbaycandakı Tətbiq Edənlər bölməsində, çalışdığı bölgədə İxtisaslaşmış Tətbiq Edən olaraq Adı, Soyadı, Ünvanı və Şəkli daxil edilərək elan olunmağa haqqına malik olur. Mesleki etik qaydalar (profilə müvafiq olmayan məlumatlar, fərqli şəxslərin şəkilləri və s.) və sözleşmə qaydalarına riayət edilməməsi halında, internet saytında olan profilin deaktivləşdirilmə hüququ Akademi Disleksi' yə aiddir.

6.5. İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə, Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatından (onlayn və ya yüzyüze) sonra Azərbaycan Prep İxtisaslaşmış Tətbiq Edən Portalı'nda bir sahə verilir və bu sahədə İxtisaslaşmış Tətbiq Edənə aid məlumatlar, şərhlər, rəy və şikayətlər yer alır. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, yalnız təhqir, təhqir kimi məzmunlara məruz qalması halında içeriyin silinməsini tələb edə bilər. Lakin içeriğin yayından çıxarılması lisanslı tətbiq edənin tələbi əsasında Akademi Disleksi' yə aiddir.

6.6. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, hüququna malik olan telif hüquğuna sahib olan Azərbaycan Prep Çantası' nın öğrenci üçün iş bazlı səhifələrini, digər hissələrini hər hansı bir hissəsini, kopyalamaq və ya fotokopi və qeyd daxil olmaqla elektronik və ya mexaniki bir vasitə ilə və ya hər hansı bir məlumat saxlama və alma sistemi və cihazı ilə kopyalamaq, istifadə etmək, sosial mediada və digər internet mühitlərində proqramın ifşasına məqsədli paylaşım etmək, material və sənədləri (ya) ya da uygulama icazəsi olmayan şəxslərə (çalışdığı kurumun sahibinə və kurumda çalışan digər işçilərə, ailə üzvlərinə və s.) vermək, öyrətmək və ya ötürmək edə bilməz. Belə bir halın gerçəkləşdiyinin müəyyən edilməsi halında, bu müqavilə tək tərəfli olaraq ləğv ediləcəkdir. Akademi Disleksi' nin hər cür maddi və manevi tazminat hüququ qorunur.

6.7. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Azərbaycan Prep Çantası' nda olan Qeydiyyat Formunda olan məlumatları veli icazəsi olmadan başqası ilə yazılı şəkildə paylaşa bilməz.
6.8. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Azərbaycan Prep tətbiq etdiyi seanslardan sonra yazdığı hesabatlarla birlikdə qeydiyyat formunun aslını və ya nüsxəsini veliyə, müəllimə və ya başqasına verə bilməz.

6.9. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Azərbaycan Prep materiallarını tətbiq etdiyi seanslarda heç bir şəkildə səs və görüntü qeydini edən texnologiyalı vasitələrlə daxil ola bilməz, daxil olmuş olsa belə səs və görüntü qeydi edə bilməz, şəkil çəkə bilməz, sosial mediada bu seanslarla bağlı şəkil və ya

page3image50691312

3/6

video yayımlaya bilməz, hər hansı bir şəkildə çəkiş etməyə bilməz. Lakin Akademi Disleksi' nin razılığı doğrultusunda Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatı' nın (onlayn və ya yüzyüze) və Çantası' nın məzmununun görünməyəcək şəkildə fotoğraf və video qeydi edilə bilər.
6.10. Lisenziyalı Azərbaycan Prep Uygulayıcısı Onlayn yüzyüze təlimat zamanı dijital mühitdə ekran şəkli və video saxlaya bilməz. Müşahidə edildikdə, Onlayn və ya yüzyüze təlimat zamanı tələbənin təhsili ləğv ediləcək və Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təlimatı Müqaviləsi tək tərəfli olaraq ləğv ediləcəkdir. Akademi Disleksi' nin hər cür maddi və manevi tazminat hüququ qorunur. 6.11. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Azərbaycan Prep seanslarının nəticəsində yazdığı hesabatlara Azərbaycan Prep sertifikası nömrəsini və Azərbaycan Prep Qeydiyyat Formları' na Tətbiq Edən Sertifikası Nömrəsini yazmaq məcburidir. İxtisaslaşmış Tətbiq Edən, Azərbaycan Prep'in hər hansı bir alt tətbiqini təhsil məqsədli istifadə edə bilməz və istifadə etmək məqsədi ilə bir başqasına (kurum sahiblərinə ailə üzvlərinə və s.) tövsiyə edə bilməz/verə bilməz.

7.FİKİRİ MÜLKİYƏT

7.1. Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təliminin (onlayn və ya yüzyüze) proqramının bütün elementləri, məzmun təqdim etmə üsulları, məlumat emal etmə texnikaları, məlumatları təqdim etmə və hesablama metodları, Azərbaycan Prep Çantası və bu ilə məhdud olmayaraq Uzman Uygulayıcı tərəfindən istifadə olunan digər bütün onlayn təlim materialları (dərmanlar) Akademi Disleksi'ə məxsusdur.

7.2. 7.1 maddəsində göstərilən elementlər baxımından Uzman Uygulayıcı, öyrənən üçün işlənməyən bütün bölmələri, Akademi Disleksi tərəfindən əvvəlcədən yazılı icazə olmadan çoxaltmamağı, fotokopiyalamağa və qeydə alınma da daxil olmaqla elektronik və ya mekanik, daxil olmaqla hər hansı bir məlumatı saxlama və qəbul etmə sistemi və avadanlığı ilə kopyalamağa və istifadə etməməyi qəbul edir və beyan edir. 7.1 maddəsində göstərilən elementlər baxımından Uzman Uygulayıcısı, fotokopi vasitəsilə çoxaldılan səhifələrdə daxil olmaqla Azərbaycan Prep Materiallarını və alt tətbiqləri, aslını (və ya) və ya suretini heç bir şekildə icraetmə ehliyyəti olmayan şəxslərə (çalışdığı kurumun sahibinə və digər işçilərə, ailə üzvlərinə və s.) elektronik yolla (e-poçt, flash yaddaş və s.) və ya hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi ilə təqdim etməyə, öyrətməyə və ötürməyəməyini qəbul edir və beyan edir.

7.3. Azərbaycan Prep təlimini ala biləcək Qurum Sahibi üçün də yuxarıda göstərilən maddələr tətbiq olunur.
7.4. Onlayn təlimlər zamanı məzmunun qarşı tərəfdəki (tələbənin kompüteri) təhlükəsizliyini təmin etmə tamamilə tələbənin məsuliyyətidir. Təlimi yalnız qeydiyyatdan keçmiş 1 tələbə izləyə bilər. (2, 3 və daha çox) şəxslərin izləməsinə, qeydləməsinə, təlimin ekran şəkli, ekran videosu, ekranın fotoşəkili, ekranın videosunun çəkilməsinə qeydiyyatdan keçmiş tələbə icazə verməz və özü üçün də edə bilməz. Bu və buna bənzər hallar bu müqavilənin 8. Məddəsi olan fəsillər şərtləri daxilində 8.3 maddə ilə göstərilmişdir.

8. FESİH VƏ CƏZA ŞƏRTLƏRİ

8.1. Tərəflərdən hər biri, digər tərəfin hər hansı bir müqavilə pozuntusu olduğu halda digər tərəfi yazılı şəkildə xəbərdar edir və pozuntunun lüzumsuz sona çatdırılması üçün 5 (beş) iş günü müddət verir. Bu müddət ərzində pozuntunun aradan qalxar olmaması halında, tərəflər hər zaman fəsh etmə hüququna malikdir. Fəsh edən tərəf, həmçinin, maddi, mənəvi, doğrudan hər cür ziyanını tələb edə bilər.

4/6

8.2. Uzman Uygulayıcı və Qurum Sahibi, bu müqavilənin 7.2. maddəsinə zidd hərəkət etdikdə, Akademi Disleksi tərəfindən sözleşmə, müddət verilməksizin fəsh edilir. Bu halda Akademi Disleksi, digər tərəfdən 15000 USD (ONBEŞMİN) məbləğindəki ödənişi cəzai şərtlə nakdən və dəfətən tələb etmə hüququna malikdir. Bu halda Akademi Disleksi, Türk Cinayət Məcəlləsinin 207. Məddəsi və Sənaye Mülkiyyəti haqqında qanunun müvafiq maddələrinə görə Cumhuriyyət Baş Prokurorluğuna cinayət şikayəti etmə hüququna malikdir.

8.3. Uzman Uygulayıcı və Qurum Sahibi, bu müqavilənin 7.3. maddəsinə zidd hərəkət etdikdə, Akademi Disleksi tərəfindən sözleşmə, müddət verilməksizin fəsh edilir. Bu halda Akademi Disleksi, Türk Cinayət Məcəlləsinin 207. Məddəsi və Sənaye Mülkiyyəti haqqında qanunun müvafiq maddələrinə görə Cumhuriyyət Baş Prokurorluğuna cinayət şikayəti etmə hüququna malikdir.

8.4.İşbu müqavilədən qaynaqlanan hüquq və öhdəliklərini pozuntuya düşən uzman uygulayıcı və Qurum Sahibi, Azərbaycan Prep təliminin dəyəri olan 650 USD (altıyüzəlli) məbləğindəki ödənişi sözleşmənin fəsh tarixindən etibarən 3 (üç) iş günü ərzində nakdən və dəfətən ödəmək məcburiyyətindədir. Bundan başqa, uzman uygulayıcı və Qurum Sahibi, Azərbaycan Prep Çantasını və Azərbaycan Prep Uygulayıcı Sertifikasını tam vəziyyətdə Akademi Disleksi'ə qaytarmağa məcbur olduğu. Bu halda Akademi Disleksi, uzman uygulayıcı və Qurum Sahibinin Azərbaycan Prep Uygulayıcı Sertifikasını və Nömrəsini ləğv etmə hüququna malikdir.

8.5. Taraflardan hər biri, bu müqavilədə yer alan hüquq və öhdəliklərini pozuntuya düşərsə, 15000 USD (ONBEŞMİN) məbləğindəki ödənişi cəzai şərtlə nakdən və dəfətən ödəyəcəkdir.

9.ÜMUMİ QAYDALAR

9.1. Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təliminin (onlayn və ya yüzyüze), Çantasının və cəzai şərtin dəyəri, tərəflərin razılığı olmadan açıqlanmaz.
9.2. Taraflar, müqavilədə yazılı ünvanların və məlumatların doğru və yeniləndiyini qəbul edir (e- poçt ünvanlarında) və hər hansı bir başlıq / e-poçt ünvanı dəyişikliyinin digər tərəfə 5 (beş) iş günü ərzində yazılı şəkildə bildirilməsi tələb olunur. Başlıq / e-poçt ünvanı dəyişikliyi bildirilmədiyi təqdirdə, köhnə ünvana ediləcək bildirişlər keçərli sayılır.

9.3. Bu Müqavilənin hər hansı bir hissəsi, qanun və ya idarə qərarına görə keçərsiz və ya hükümsüz olarsa, qalan hissələr keçərliliyini qoruyacaq və Müqavilə Taraf-larca ümumi prinsiplərə uyğun olaraq tamamlanacaq və keçərsiz və ya hükümsüz hərəkət(ələr), Müqavilənin İmza Tarixi’ndə Taraf-ların iradələrini ən yaxın şəkildə əks etdirəcək hərəkələrlə əvəzlənəcəkdir.

9.4. "Tərəflər bu Sözlaşmadan doğabilecek uyuşmazlıqlarda, ticari defter və qeydlər ilə sistemlərində saxlanılan verilərin müəyyən şərtlərlə təsdiq edilmiş sübut kimi qəbul ediləcəyini bəyan, qəbul və taahhüt edirlər."

10.GİZLİLİK

10.1. Taraflar və üçüncü şəxslər (Qurum Sahibi), işin tələb etdiyi gizlilik qaydalarına əməl edəcəklər. Taraflar və üçüncü şəxslər, bu Müqavilə əsasında bütün məlumatları, yasal olaraq məlumat tələb etməyə yetkili dövlət orqanları xaricində heç bir fərdi və ya təşkilata bildirməməli, sir qoruma məcburiyyəti olduğunu, bu məlumatları çox xüsusi məqsədlər üçün və ya Müqavilədə göstərilən məqsədin xaricində istifadə etməməyi və istifadə etməməyi, bu məqsədlə hər hansı bir tədbiri gözəl və qəbul etdiyini qəbul, təmin və bəyan edirlər. Hər bir Taraf, bu gizlilik taahhüdünə əməkdaşlarının və təlimin yerinə yetirilməsində tapşırılan şəxslərin də uyacağını bəyan və təmin

5/6

edir. Tarafların bu maddə çərçivəsində tərtib olunan gizlilik məcburiyyəti Müqavilənin fəshindən sonra da gücləndirilməyə davam edəcəkdir.

11.MALİ QAYDLAR

11.1. "Azərbaycan Hazırlıq Praktik Təlimi (Onlayn və ya üzbəüz) və Çanta satış qiyməti ÇATDIRILMA VƏ ƏDV DAXİL 650 USD (altı yüz). (BU QİYMƏTƏ GÖMRÜK ÖDƏNİŞLƏRİ VƏ TƏTBİQ EDİLƏN DİGƏR VERGİLER DAXİL DEYİL)"

11.2. Azərbaycan Prep Uygulayıcı Təliminin (Onlayn və ya yüzyüze) və Çantası kredit kartı və ya havale ilə alınır.

12.UYGULANACAK HUKUK VE YETKI SÖZLEŞMESI

12.1. Bu müqavilədən irəli gələn mübahisələrə Türkiyə Respublikasının Qanunu/Qanunları tətbiq edilir.

12.2.Bu müqavilə və əlavələrin icrasından doğan hər hansı bir mübahisənin həlli üçün İzmir Mərkəz Məhkəmələri və İcra Hakimləri yetkilidir.

13.YÜRÜRLÜK

13.1. Müqavilə tərəflər tərəfindən imzalandığı tarixdən gücən qoyulur.

14.TƏKRARLAR

14.1. Bu müqavilənin müxtəlif maddələri arasında mənanın dəyişməsi və ya çəkişməsi olması müqaviləni etibarsız etməz.

15.MÜQAVİLƏ MADDƏLƏRİ VƏ TARİXİ

15.1. Bu müqavilə 15 (onbeş) maddədən ibarətdir. Tərəflər tərəfindən oxunaraq, 1 (bir) nüsha Akademi Disleksi'də, 1 (bir) nüsha isə Uzman Uygulayıcıda saxlanmaq üzrə, 2 (iki) nüsha şəklində imzalanmışdır.

Lisenziya Sahibi:
Tarix:
Ad Soyadı:
Fərdi İdentifikasiya nömrəsi: E-poçt ünvanı:

Ünvan: İmza