PREP NƏDİR?

PREP (Okuma Güçlüklərini Önləmə) proqramı, (Emeritus) Prof. J. P. Das tərəfindən hazırlanmış və PASS teorisinə əsaslanan eşzamanlı və ardıcıl işləm xüsusiyyətlərə əsaslanan bir oxuma inkişaf proqramıdır. Çünki oxuma üçün xüsusilə bu iki işləm əhəmiyyətlidir. Oxuma öyrənmə prosesində ardıcıl işləm effektivdir, anladığını oxuma isə daha çox eşzamanlı işləmə bağlıdır. Bütün bu proses boyunca, planlama və diqqət doğrudan qeydə alınmasa da hər bir fəaliyyət üçün prosese mütləq daxil olurlar. Nəticə olaraq, oxuma çətinliklərinin eşzamanlı və ardıcıl işləmlərdəki çətinliklərdən doğduğu müdafiə olunur. Bu səbəbdən, PREP proqramı bu iki işləmə əsaslanır.

PREP proqramı, oxuma təlimi almış amma yaşından və gözlənilən səviyyədə oxuma bacarığına malik olmayan uşaqlar üçün uyğundur. Bu səbəbdən, 2-ci sinifdən başlayaraq tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. Həyata keçirilən zaman araşdırmaları, yaş və sinif səviyyəsi nə olursa olsun oxuma problemi olan hər bir uşağa PREP-in tətbiq edilə biləcəyini sübut edib.

PREP proqramı, 4 ardıcıl işləm və 4 eşzamanlı işləm fəaliyyətindən ibarətdir. Hər bir fəaliyyətin hem də geniş, hem də köprü işləri mövcuddur. Geniş işlər oxuma və ya oxuma bacarığı tələb etmədikdən ibarətdir. Digər tərəfdən, köprü işləri bu strategiyaların oxuma ilə əlaqələndirildiyi işlərdir. Geniş və köprü işləri hər biri üç ayrı çətinlik dərəcəsinə ayrılır. Bu strukturla uşaq, hem o sahədə strategiya üretməyi öyrənmək, hem də hər bir fəaliyyətdə özünə məxsus çətinlik dərəcəsindən başlayaraq irəliləm

Material Dəstəsi:
Ardıcı Proses Tətbiqçi Kitabı
Eyni Zamanda Proses Tətbiqçi Kitabı
Tələbə Kitabı
Əlavə materiallar.