BLOG

DİSLEKSİ ve AKICI OKUMA

Akıcı okuyamama sorunu hemen hemen tüm disletik çocukların içinde bulunmuş olduğu olumsuz bir durumdur. Genellikle bu özellikleri onların sınıf içerisinde çok çabuk deşifre olmalarına sebep olmaktadı…

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma y…

DİSLEKTİK ÇOCUĞUN ÖZ SAVUNMA BECERİSİNİN ÖNEMİ

Öz savunma bireyin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek çevre kontrolünü yapmasıdır. Kişinin hayatında birincil ihtiyacı kendisini savunmasıdır. Bu savunmayı gerçekleştirmek için seçimler yapar, kararlar…

OKUMA YAZMA ZORLUKLARI

Bir çok çocukta okula başlamadan önce yazıya yönelik bir merak ve ilgi gözlemleyebiliyoruz. çocuklar anne ve babalarına ,eğitmenlerine,akrabalarına isimlerini yada başka kelimeleri nasıl yazabildikle…

OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE DİSLEKSİ

“Disleksi” ve “yetkin olmayan okuma” disleksinin özel bir okuma güçlüğü, yetkin olmayan okumanın ise genel bir okuma zorluğu olması açısından ayrılabilir. Ancak bu metinde bu farklılık her zaman kesi…

MATEMATİĞİ ÖĞRENMEK

J.P Das ve Chris Janzen ’in eş yazar olarak oluşturduğu makalenin bu özet yazısında kısaca okuma ve aritmetik becerilerin gelişimi için ortak olan bilişsel süreçlere değindikten sonra aritmetik becer…

J.P. DAS İLE ÖZEL RÖPORTAJ

Zekanın bütün bilişsel işlemleme sürecinin toplamı olduğunu söyleyebilirim. Yani planlama, bilginin kodlanması, dikkat ve genel uyarılmışlık haline bağlıdır. Bunların arasında, planlamada kullanılan …