TƏLİM MƏZMUNU

PASS Nedir? - PASS (İngilis dilində İngilis dili üzrə hazırlıq proqramı) İngilis dil becerilərini inkişaf etdirməyi hədəfləyən bir hazırlıq proqramının qısaltmasıdır.

Türkçe-PREP standartlaşdırma çalışması - Türkçe-PREP standartlaşdırma çalışması, Türk dilini öyrətdiyimiz materialların, müfredatın və metodların standartlaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən bir işdir. Bu çalışma, dil öyrədərkən birgəlik və süni davamet yaratmaq, tələbələrin dil becerilərini düzgün şəkildə qiymətləndirmək və tədris keyfiyyətini yüksəltmək üçün vacibdir.

Türkçe-PREP tədbirləri - Türkçe-PREP tədbirləri, tələbələrin dil becerilərini inkişaf etdirmək və dil öyrənmə prosesini dəstəkləmək üçün həyata keçirilən müxtəlif tədbirləri əhatə edir. Bu tədbirlər, sözlər daşıyanğın artırılması, dilbilik qaydalarının gücləndirilməsi, oxuma və yazma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, eşidilmə və danışma bacarıqlarının tətbiq edilməsi kimi müxtəlif sahələrdə icra oluna bilər.

Bireysəl iş nümunələri - Bireysəl iş nümunələri, tələbələrin özbaşınalıqda dil öyrənmə prosesini dəstəkləmək üçün edə biləcəkləri işləri ifadə edir. Bu işlər, İngilis dili sözlərini və dilbilik qaydalarını öyrənmək, oxumaq, yazma məşğələləri, dil təcrübəsi üçün danışma məşğələləri kimi müxtəlif sahələrdə yerinə yetirilə bilər.