NƏDƏN PREP?

PREP, çox struktur və icraçının nə etməli olduğunun açıq olduğu bir proqramdır.
Həmçinin icraçının yaratıcılığına da yer verir.
Orta 16 sessiya sonra nəticələr alınmaya başlanır.
Bireysəl və ya maksimum 4 nəfərlik qruplar şəklində tətbiq edilə bilər.
İlk məktəb tələbələrində oxuma çətinliyi olan hər kəs tərəfindən istifadə edilə bilər.