AZERBAYCANCA PREP NƏDİR?

Türkçe PREP, Akademi Disleksi tərəfindən hazırlanan və Türkiyə standartlaşdırma və norm çalışması ilə uyğunlaşdırılan PREP'tir. PREP'in maddələri Azerbaycan əlifbasına və sözlər qruplarına uyğun şəkildə yenidən təşkil edilib. Bundan başqa, orijinal PREP-də olan, lakin Azerbaycanda  böyüyən uşaqların məşhur olmadığı bəzi görüntülər, mədəniyyətə həssas bir şəkildə dəyişdirilib. Adaptasiya çalışması,  Gökhan Karatepe (xüsusi təlim mütəxəssisi), Mine Gür (xüsusi təlim mütəxəssisi), Anıl Beybağa (xüsusi təlim mütəxəssisi) və Ulviye Mustafa (psixoloq) tərəfindən həyata keçirilib.